Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Asystent Rodziny (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsce zatrudnienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

Nr ogłoszenia: 3/2017

Identyfikator: GOPS/3/2017

Załączniki: