Organizacje Pozarządowe

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Organizacje pozarządowe działające na obszarze Gminy Markusy

Uchwała Nr III/8/2016

- Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Markusy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Uchwała Nr I/4/2016

- Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr I/2/2015 RG Markusy z dnia 24 listopada 2015 roku, w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Markusy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

Uchwała Nr I5/2015

- W sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Markusy z Organizacjami Pozarządowymi.