Kategoria: Ogłoszenia i Komunikaty

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Otwarty konkurs ofert. Wójt Gminy Markusy ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Załączniki: