Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

W sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagrodzenia za pracę oraz przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Markusy

Numer aktu: Uchwała Nr III/15/2015 z dnia 27.04.2015

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym woj. Warm-Maz.

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Utracił moc przez : III/10/2018

Załączniki: