Akty prawne

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Markusy w 2018 roku".

Numer aktu: IN/1/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Traci moc: III/16/2017

Załączniki: