Akty prawne

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Numer aktu: III/11/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: