Akty prawne

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

W sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Markusach

Numer aktu: 14/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenie Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: