Akty prawne

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2018-2032.

Numer aktu: X/46/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : III/8/2018

Traci moc: IX/54/2016

Załączniki: