Akty prawne

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Uchwała w sprawie podziału Gminy Markusy na okręgi wyborcze do Rady Gminy Markusy

Numer aktu: II/5/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Traci moc: Uchwała Nr VIII/70/2012 z dnia 25.10.2012

Załączniki: