Akty prawne

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Remont drogi powiatowej Nr 1126N na odcinku Zwierzno - Markusy - Krzewsk o długości 5,5 km".

Numer aktu: I/4/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: