Akty prawne

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

W sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Markusy w 2018 roku.

Numer aktu: 12/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenie Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: