Akty prawne

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

W sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Markusach.

Numer aktu: 9/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenie Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: