Akty prawne

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

W sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Markusy na 2018 rok.

Numer aktu: 2/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenie Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: