Akty prawne

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2018-2032

Numer aktu: 71/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenie Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: