Akty prawne

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

W sprawie zmiany budżetu w roku 2017.

Numer aktu: 66/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenie Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: