Akty prawne

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Markusy w 2017 roku".

Numer aktu: III/16/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : IN/1/2018

Traci moc: II/7/2016

Załączniki: