Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-04-2021/2018W sprawie przekazania-przyjęcia wyposażenia pomieszczenia na sprzęt służący do sprzątania w Urzędzie Gminy w MarkusachObowiązujący
22018-03-3019/2018W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Markusy na rok 2018Obowiązujący
32018-03-3018/2018W sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Markusy w 2018 roku.Obowiązujący
42018-03-3017/2018W sprawie zmiany budżetu w roku 2018Obowiązujący
52018-03-27IN/1/2018Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Markusy w 2018 roku".Obowiązujący
62018-03-1616/2018W sprawie upoważnienia pracowników GOPS w Markusach do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawianych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań.Obowiązujący
72018-03-1615/2018W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.Obowiązujący
82018-03-15III/9/2018Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/47/2017 Rady Gminy Markusy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.Obowiązujący
92018-03-15III/8/2018Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/46/2017 Rady Gminy Markusy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2018-2032.Obowiązujący
102018-03-15III/11/2018Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.Obowiązujący
Strona 1 z 116