Kategoria: Ogłoszenia i Komunikaty

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Obwieszczenie Wójta Gminy Markusy z dnia 04.04.2018 roku o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Remont drogi powiatowej nr 1126N Zwierzno-Markusy-Krzewsk o długości 5,5 km” Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu, z siedziba w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk

Załączniki: