Kategoria: Ogłoszenia i Komunikaty

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Obwieszczenie Wójta Gminy Markusy z dnia 21.03.2018 roku o umorzeniu postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub umorzenia postepowania w przypadku braku konieczności uzyskania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ...

Załączniki: