Kategoria: Ogłoszenia i Komunikaty

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Obwieszczenie Wójta Gminy Markusy o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki: