Kategoria: Ogłoszenia i Komunikaty

Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Markusy
z dnia 01.03.2018 roku
o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub umorzenia postepowania w przypadku braku konieczności uzyskania decyzji
dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4, której anteny sektorowe oraz anteny radiolinii będą zawieszone na projektowanej wieży wolnostojącej
o konstrukcji kratowej typu “BOT E2/60” o wysokości całkowitej 61,95 m.
Inwestor: P4 sp.z o.o
ul. Taśmowa 7, 02-0677 Warszawa
Inwestycja : Nowe Dolno Gmina Markusy
Działka nr 249
Obręb Nowe Dolno
Dokumentacja wniosku do wglądu znajduje się w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Marksach
- Karta informacyjna przedsięwzięcia
- Mapa
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- Kwalifikacja przedsięwzięcia i analiza środowiska
- Pełnomocnictwo
 
Markusy 01.03.2018
Wójt Gminy Dorota Wasik