Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Meldunki

Od roku 2013 wprowadzono ułatwienia w kwestiach meldunkowych

 

1.  Możliwość „automatycznego” wymeldowania z dotychczasowego miejsca  pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, tzn. nie musimy zgłaszać się do jednego urzędu w celu wymeldowania, a następnie do drugiego celem zameldowania, lecz załatwimy to podczas jednej wizyty w urzędzie .  

2. Formalność związaną z obowiązkiem meldunkowym można dopełnić w urzędzie przez pełnomocnika, legitymując się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej.

Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca czasowego pobytu trwającego ponad 3 miesiące. 

3. Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego zwolnieni jesteśmy od zgłaszania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz od przekładania wojskowego dokumentu tj. książeczki wojskowej.

4. Termin na realizację obowiązku meldunkowego został wydłużony z 4 do 30 dni oraz zostały zniesione sankcje karne dla obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej – za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

5. Wydłużony został okres wyjazdów  zagranicznych podlegających zgłoszeniu z 3 do 6 miesięcy, tj. osoba wyjeżdżająca za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy zobowiązana jest zgłosić swój wyjazd w urzędzie. 

6. Szczegółowe informacje na stronie internetowej MSWiA - Obowiązek meldunkowy

 

 Również od 1 stycznia 2013 roku, zniesiony został: 

- obowiązek zameldowania obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy,

 - obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów.

 

Załączniki: