Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński | wersja archiwalna

Komisje

Statut Gminy Markusy § 48.

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada Gminy powołuje następujące
stałe Komisje:
-Komisja Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych.
-Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego
-Komisja Rewizyjna.
 

Nazwa Komisji

Funkcja

Nazwisko i Imię

 Komisja Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych

 Przewodniczący
 Z-ca Przewodniczącego
 Członek Komisji
 Członek Komisji
 Członek Komisji
 Członek Komisji
 Marek Kalinowski
 Bogdan Owsiany
 Józef Kujawa
 Józef Sobotka
 Iwona Krempa-Romanowska
 Jarosław Zieliński

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego

 Przewodniczący
 Z-ca Przewodniczącego
 Członek Komisji
 Członek Komisji
 Członek Komisji
 Barbara Piaskowska
 Piotr Wala
 Aldona Adamowicz
 Krzysztof Fidor
 Mirosław Sadłowski

 Komisja Rewizyjna

 Przewodniczący
 Członek Komisji
 Członek Komisji
 Członek Komisji
 Marek Stachyra
 Beata Bajdan
 Iwona Romanowska-Krempa
 Krzysztof Rudnicki

Załączniki: