Ogłoszono przez Włodzimierz Ruciński

Kierownictwo Urzędu Gminy Markusy

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Nr pokoju

Telefon

 Wójt Gminy Markusy  Dorota Wasik  17A  055-2394351
 Sekretarz Gminy  Piotr Stróżek  17B  055-2394353
 Skarbnik Gminy  Helena Stefańska  16  055-2394360
 Z-ca Kierownika USC  Małgorzata Wocial  17  055-6195843